top of page

Team coaching

Herken je dit?

Network
 • De medewerkers zijn goed, maar toch blijven de teamresultaten achter bij je verwachtingen. 

 • We werken met zelfsturende teams, maar het loopt nog niet.

 • Mensen vertellen bij de koffieautomaat van alles, maar in een overleg niet. 

 • Er zijn een paar dwarsliggers in het team, daarmee komen we niet vooruit.

 • Snel besluiten nemen gaat goed, maar in de uitvoering stokt het tempo.

 • Beslissingen worden steeds opnieuw ter discussie gesteld.

Kennis maken

Het verschil kunnen maken voor jouw team, dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Daarvoor start ik met een kennismaking omdat een 'klik' belangrijk is in onze samenwerking. 

Intake

Tijdens de intake gesprek(ken) met opdrachtgever en met het team vorm ik een beeld van de vraagstelling, de issues die er spelen en het doel dat bereikt moet worden.

 

Op basis van dat gesprek en de zwaarte van de problematiek maak ik een plan. Hierin bepaal ik de hoeveelheid sessies die ik verwacht nodig te hebben om tot een veranderde manier van werken te komen en te kunnen blijven veranderen als de context daarom vraagt. 

Aan de slag 

De exacte invulling bepaal ik aan de hand van actuele thema's. In mijn aanpak is de rol van de teamleden groot, zij komen letterlijk in beweging en krijgen de kans hun stem te laten horen.

Ook voor de mensen die

normaal gesproken niet op de voorgrond treden. Ik zet hierbij Deep Democracy in. Daarnaast zet ik regelmatig Birkman in als assessment om meer beelden bij het team en de behoefte van het team te krijgen.

 

Ik ben  gericht op het vergroten van teamvolwassenheid. Ook in een agile-lean omgeving, waar dit uiterst belangrijk is.

Doel bereikt

We ronden af met een evaluatie om te kijken of de doelen zijn bereikt. Eventueel schaven we nog bij, het is vooral belangrijk dat het voor jullie werkt.

Mijn aanbod

Go Team

Het aanpassen van een proces kan soms helpen. Met elkaar om tafel gaan kan helpen. Maar vaak helpt het om het eens op een andere manier aan te pakken. Bijvoorbeeld als het vraagstuk complex is of als er veel mensen bij betrokken zijn die er behoorlijk verschillend instaan. Ik kan daarbij diverse modellen inzetten of combineren zoals Birkman om inzicht in elkaar te vergroten of teamcoaching met bijvoorbeeld Deep Democracy of Lencioni.  

 

Van al deze modellen heb ik mooie voorbeelden gezien en ervaren. Daaruit blijkt steeds weer dat het helpt om gezamenlijk doelen te bereiken door besluiten te nemen die door alle betrokkenen worden gedragen. Daarom heb ik juist ook aandacht voor de afwijkende mening in de groep, de wijsheid van de minderheid. Net als voor de emoties die spelen in een groep. Ik hoor je denken: ‘Kost dat meer tijd als iedereen het met een besluit eens moet zijn?’. Het antwoord is nee. Een gedragen doel of besluit levert uiteindelijk veel tijd op.

 

Ik bied coaching om:

 • Samenwerking te verbeteren

 • Mensen te verbinden

 • Resultaten te verbeteren

 • Na het nemen van een besluit door te pakken

 • Werkzaamheden en aandachtsgebieden te veranderen

 • Kracht van het team verder te ontwikkelen

 

Interim management

Naast coaching kan ik ook tijdelijk de rol van leidinggevende vervullen voor team dat een verandering te wachten staat of even een frisse wind nodig heeft. Hierin combineer ik mijn kennis en ervaring van business, team en individuele behoeften.  Ik ben een teammanager die veel aandacht heeft voor de medewerkers, zodat ze zich gehoord voelen en daardoor bereid zijn een stapje harder te lopen om het resultaat te behalen. Ik verdiep me in de inhoud, omdat ik wil weten waar ik het over heb. Maar over het algemeen zit er veel kennis in een team, waar ik op kan bouwen. Ik pas dan ook graag een waarderende manier van werken toe. 

bottom of page